ЕЛЕКТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІСЬКИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ

В. ДАНЧУК, В. КРИВЕНКО, Р. ОЛІЙНИК, С. ТАРАБАН

Анотація


На основі виявлених аналогій в закономірностях перебігу процесів в електричних колах та міських автотранспортних потоків розглянуто (на прикладі міського кварталу) особливості електричного моделювання структурної конфігурації міської мережі та автотранспортних потоків. В середовищі NI Multisim зібрано електричну схему (модель) кварталу, на базі якої проведено електричне моделювання розподілу міських автотранспортних потоків на ділянках даного кварталу.

Ключові слова


квартал, автотранспортні потоки, електричне моделювання, електрична схема, вхідні/вихідні струми

Повний текст:

PDF

Посилання


Agafonov, A. А. City transport motion parameters forecasting by satellite monitoring data and statistics / A. А. Agafonov, A. V. Chernov, A. V. Sergeyev // PRIA-2013. – 2013. – Vol. 2. – P. 489-491.

Altinkaya, M. Urban Bus Arrival Time Prediction: A Review of Computational Models / M. Altinkaya, M. Zontul // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) – 2013. – Vol. 2, No. 4. –

P. 164-169.

Bera, S. Estimation of origin-destination matrix from traffic counts: the state of the art / S. Bera, K. V. Krisha Rao // European Transport. – 2011. – Vol. 49, P. 3-23.

Bin, Y. Bus arrival time prediction using support vector machines / Y. Bin, Y. Zhongzhen, and Y. Baozhen // Journal of Intelligent Transportation Systems: Technology, Planning, and Operations. – 2007. – Vol. 10, No. 4,

P. 151-158.

Cascetta, E. Transportation Systems Analysis: Models and Applications. / E. Cascetta // New York: Springer. – 2009. – 752 p.

Daganzo, C. F. The Lagged Cell-Transmission Model /

C. F. Daganzo // In: Ceder, A. (ed), Proceedings of the 14th Internation Symposium on Transportation and Traffic Theory. – 1999. – P. 81-104.

Fambro, D. Application of subset autoregressive integrated moving average model for short-term freeway traffic volume forecasting / D. Fambro, S. Lee // Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board. – 2007. – P. 179-188.

Faouzi, N. Data fusion in intelligent transportation systems: Progress and challenges / N. Faouzi, H. Leung and A. Kurian // A survey, Information Fusion. – 2011. –

Vol. 12, №. 1. – P. 4-10.

Ghosh, B. Multivariate Short-Term Traffic Flow Forecasting Using Time-Series Analysis / B. Ghosh, B. Basu, M. O'Mahony // Intelligent Transportation Systems, IEEE Transactions on. 2009. – Vol. 10, No. 2. – P. 246-254.

Hoogendoorn, S. P. State-of-the-art of vehicular traffic flow modeling / S. P. Hoogendoorn, P. H. Bovy // Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part I: Journal of Systems and Control Engineering. – 2001. – Vol. 215, No. 4. – P. 283-303.

Тарабан, С. М. Сучасний стан та тенденції розвитку вулично-дорожньої мережі м. Києва / С. М. Тарабан // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – К.:НТУ. – 2013. – Вип. 90. – С. 24-32.

Данчук, В. Д. Мережа моніторингу автотранспортних потоків у вулично-дорожній мережі великого міста /

В. Д. Данчук, Р. В. Олійник, С. М. Тарабан // Вісник НТУ. – 2014. – №30(1). – С. 86-94.

Данчук, В. Д. Електротехнічна модель дослідження транспортних потоків / В. Д. Данчук, В. І. Кривенко,

Р. В. Олійник, С. М. Тарабан // Вісник НТУ. – 2010. – № 21(2). – С. 28-32.

Данчук, В. Д. Електротехнічна модель розподілу транспортних потоків у вулично-дорожній мережі міста / В. Д. Данчук, В. І. Кривенко, Р. В. Олійник, С. М. Тарабан. // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Науковий журнал. – К.:НТУ. – 2011. – Вип. 8. – С. 45 -49.

UA 86586 U / Аналогова модель транспортної системи / В. Д. Данчук, Р. В. Олійник, С. М. Тарабан - u 2013 06237; заявл. 20.05.2013; опубл. 10.01.2014.

UA 85069 U / Спосіб регулювання та завантаження вулично-дорожньої мережі міста транспортними потоками / В. Д. Данчук, Г. В. Карандаков, В. І. Кривенко, Р. В. Олійник, С. М. Тарабан - u 2013 05607; заявл. 30.04.2013; опубл. 11.11.2013.

ДБН 360-92* «Містобудування. Планування і забудова мiських i сiльских поселень» – К.:Укрархбудінформ. –1993. – 107 с.

ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів».


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.