НАВЧАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ ІЗ ФУНКЦІЄЮ АКТИВАЦІЇ ДВОПОРОГОВОГО ТИПУ

В. КОЦОВСЬКИЙ

Анотація


Робота присвячена питанням, які стосуються навчання нейронних елементів і нейромереж із двопороговою функцією активації. Показано, що задача навчання двопорогового нейрона належить до класу NP-повних задач. Наведено достатні умови, які забезпечують можливість генерації двопорогових булевих функцій за допомогою списків рішень. Досліджена задача навчання нейромереж прямого поширення, функції активації яких є згладженими аналогами двопорогових функцій. Продемонстровано результати комп’ютерних експериментів навчання модельних функцій, які свідчать про переваги запропонованого у роботі підходу із використанням функцій активації двопорогового типу

Ключові слова


нейронний елемент, двопороговий нейрон, нейромережа, навчання, алгоритмічна складність

Повний текст:

PDF

Посилання


Haykin, S. Neural networks: A comprehensive foundation / S. Haykin. − Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, Inc., 1999.

Rosenblatt, F. Principles of neurodynamics / F. Rosenblatt. − Washington, DC: Spartan Books, 1962.

Minsky, M. L. Perceptrons, expanded editions / M. L. Minsky, S. A. Papert. − Cambridge, MA: MIT Press, 1988.

Peled, U. Polynomial-time algorithm for regular set covering and threshold synthesis / U. Peled, B. Simeone //, Discrete Applied Mathematics. − 1985. – V. 12. − P. 57-69.

Бахарев, А. Оптимизация многопороговых моделей / А. Бахарев // Проблемы случайного поиска. – 1975. − Вып. 4. – С. 209-2014.

Anthony, M. Discrete mathematics of neural networks / M. Anthony. − Philadelphia: SIAM, 2001.

Geche, F. Bithreshold neurons learning / F. Geche, V. Kotsovsky, A. Batyuk, A. Mitsa, K. Gromaszek // Wydzial Elektroniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej: Elektronika. — Warszava: SIGMA-NOT, 2013. – № 8. − P. 70-72.

Blum, A. Training a 3-node neural network is NP-complete / A. Blum A., R. Rivest // Neural Networks. – 1992. – V. 5, № 1. − P. 117-127.

Garey, M. R. Computers and intractability / M. R. Garey, D. S. Johnson. − New York: W. H. Freeman, 1979.

Rivest, R. Learning decision lists / R. Rivest // Machine Learning. – 1987. − V. 2. − P. 229-246.

Marchand, M. On learning simple neural concepts: From halfspace intersection to neural decision lists / M. Marchand, M. Golea // Networks: Computation in Neural Systems. – 1993. − V. 4. − P. 67-85.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.