ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОГРАМНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МІКРОКЛІМАТОМ В ЗЕРНОСХОВИЩІ

О. СТРОКАНЬ, В. ПРОКОПЕНКО

Анотація


У статті проаналізовано умови  зберігання зернової маси в зерносховищах, зокрема розглянуто такий тип зерносховищ як силос. Розглянуто існуючі засоби забезпечення заданих параметрів мікроклімату у зерносховищах. З метою поліпшення якості та збереження  зернової маси під час її зберігання у силосах пропонується інформаційно-програмна система управління мікрокліматом в зерносховищі, яка поєднує в собі засоби управління мікрокліматом у силосі та інформаційну базу даних для зберігання нормативних та поточних значень таких параметрів мікроклімату зерносховища як температура і вологість. Застосування такої системи дасть змогу забезпечити оптимальні  мікрокліматичні параметри зберігання зерна в залежності від тривалості зберігання зерна, температури і вологості зовнішнього середовища, етапу аерації.

Ключові слова


база даних, мікроклімат, силос, інформаційна система, інтерфейс.

Повний текст:

PDF

Посилання


Атаназевич, В. И. Сушка зерна. / В. И. Атаназевич - М.: Лабиринт. – 1997. – 255 с.

Вобликов, Е. М. Послеуборочная оброботка и хранение зерна / Е. М. Вобликов, В. А. Буханцов,

Б .К. Маратов. // Ростов н/Д : Изд. центр «МарТ»/ – 2001. – 240 с.

Гуляев, Г. А. Автоматизация процессов послеуборочной обработки и хранения зерна / Г. А. Гуляев // М.: Агропромиздат. – 1990. – 240 с.

Зерно заготівельне і постачальне. Терміни та визначення: ДСТУ 2422-99 - [ Чинний від 24.07.99 ]. – К. Держспоживстандарт України, 1999. -18 с. – (Національний стандарт України).

Карпов, В. И. Типовая отраслевая система управления для предприятий агропромышленного комплекса/ В. И. Карпов, К. С. Мышенков, В.О. Новицкий // Пищевые продукты XXI века: Сб. докл. Юбил. междунар. науч.-практ. конф. / МГУПП: В 2 т.- М.: Изд. комплекс МГУПП. – 2001 – Т.2. – С. 211-214.

Хранение зерна в вентилируемых силосах типа СМВУ. Санитарная обработка, аэрация, контроль [Електронний ресурс]. - Режим доступа: www/ URL: http://www.pks.mk.ua/aer.html.

Ярошенко, М. В. Збереження зерна у зерносховищах [Електронний ресурс]/ М. В. Ярошенко, С. І. Красніков // Агробізнес сьогодні. – 2012. – Вип.14 (237). – С. 48-58. – Режим доступу: http://www.agrousiness.com.ua/component/content/article/1170.html.

Eidereh, E. Moisture content of wheat in the haryesting period. / Eidereh E., Y. P. Y. H. Hoven. // Y. agric. Engng. – Res. – 1973. – 18 p.

Swanson, С. O. The tffect of low tempereature in preventing damage to wheat stored with high moisture content, Cereal chemistry. / С. O. Swanson. – 1940. –

P. 18-299.

McGaughey, Wm. H. Susceptibility of angoumo-is grain moths to Bacillus thuringiensis / Wm. H. McGaughey, E. A. Kinsinger // J. Econ. Entomol. – 1978. – v.71, N 3. –

P. 435-436.

Nagle, R. K. A new method of grain storage for coastal areashigh moisture grain / R. K. Nagle // Agric gazette of new south Walls. b.84, nr. 2, – 1997. – p.113-116.

Wilcox, R. A. Grain preservatives / R. A. Wilcox // Feedstuffs. – 1972. – V.44. – Nr.33. – P. 39-55.


Пристатейна бібліографія ГОСТ