УЗГОДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ У СКЛАДІ КОГЕНЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Є. ЧАЙКОВСЬКА, В. СТЕФАНЮК, І. АБРОСИМОВ

Анотація


Запропоновано системи контролю та ідентифікації стану теплообмінника системи охолодження двигуна у складі когенераційної системи на біогазовому паливі, що дозволяють узгоджувати виробництво та споживання енергії на основі прогнозування зміни температури місцевої води при вимірюванні температури зворотної води та температури теплоносія, що гріє,  на вході в теплообмінник та на виході з теплообмінника. Розряд  ̶  заряд біогазової  установки,  відвантаження збродженого сусла та завантаження свіжого матеріалу з  використанням теплового насоса, для якого низькопотенційним джерелом енергії є зброджене сусло,  підтримують заряд  ̶  розряд когенераційної  системи на основі прийняття рішень на зміну кількості пластин теплообмінника для забезпечення постійної витрати теплоносіїв

Ключові слова


когенераційна система, біогазове паливо, тепловий насос, прийняття рішень

Повний текст:

PDF

Посилання


Билека, Б. Д. Когенерационно - теплонасосные техно-логии в схемах горячего водоснабжения большой мощ-ности / Б. Д. Билека, Л. К. Гаркуша // Промышленная теплотехника. – 2012. – Т. 34, № 4. – С. 52-57.

Rade, M. Ciric. Techno-Economic Analysis of Biogas Powered Cogeneration / Ciric, M. Rade, Kuzmanovic Zoran // Journal of Automation and Control Engineering. – 2014. – Vol. 2, Issue 1. – P. 89-93. – DOI: 10.12720/joace.2.1.89-93.

Daingade, P. S. Electronically operated fuel supply system to control air fuel ratio of biogas engine / P. S. Daingade, S. P. Yadav // 2013 International Conference on Energy Efficient Technologies for Sustainability. – 2013.– P. 40-74. – DOI: 10.1109/ICEETS.2013.6533476

Talukder Niloy Technical and economic assessment of biogas based electricity generation plant / Niloy Talukder, Anik Talukder, Debangshu Barua, Anindya // 2013 International Conference on Electrical Information and Communication Technology (EICT). – 2014. – P. 1-5. DOI: 10.1109/EICT.2014.6777854.

Doseva, N. Advanced exergatic analysis of cogeneration system with a biogas engine / N . Doseva // 14th SGEM Ge-oConference on Energy and Clean Technologies Conference Proceedings, June 19-25. – 2014. – Vol. 1. – P. 11 - 18. DOI: 10.5593/SGEM2014/B41/S17.002.

Moedinger, F., Innovate biogas Multi-Stage Biogas Plant and Novel Analytial System / F. Moedinger, F. Ast. M. Ragazzi, P. Foladori, E. C. Rada, R. Binnig // Energy Procedia. – 2012. – Vol. 18. – P. 672 - 680. DOI: 10.5593/SGEM2014/B41/S17.002.

Chen Jiao Development of Multi-model for Cogeneration System Using Statistical Analysis / Jiao Chen, Tianhong Pan, Yanqin Han // Journal Article. – 2014. – Vol. 9. –

P. 2580-2586. DOI: 10.4304/jcp.9.11.2580-2586.

Чайковская, Е. Е. Оптимизация энергетических систем на уровне принятия решений / Е. Е. Чайковская // Промышленная теплотехника. – 2013. – Т. 35, № 7. –

С. 169-173.

Чайковська, Є. Є. Розробка методу підтримки функціонування біогазової установки у складі когенераційної системи / Є. Є. Чайковська, Б. І. Молодковець // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 1/1(21). – С. 41-46. – DOI: 10.15587/2312-8372.2015.37190.

Чайковська, Є. Є. Розробка енергозберігаючої техно-логії функціонування біогазової установки у складі ко-генераційної системи / Є. Є. Чайковська // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. –

№ 3/8 (75). – С. 47-53. – DOI: 10.15587/1729-4061.2015.44252.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.