ПРОЕКТУВАННЯ WEB ПОРТАЛУ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ З МІГРАЦІЇ ПТАХІВ В АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

В. ОСАДЧИЙ, В. ЄРЕМЄЄВ, В. СІОХІН, П. ГОРЛОВ, І. СЕРДЮК, В. ВАСИЛЬЄВ

Анотація


У статті проаналізовано інтернет ресурси з моніторингу міграції птахів, розроблено вимоги до створення Web порталу формування інформаційної бази даних з міграції птахів в Азово-Чорноморському регіоні України, структурну модель взаємодії інтерфейсів Web порталу. Впровадження даної моделі дозволить вдосконалити процес моніторингу міграції птахів шляхом оперативної передачі первинних матеріалів до онлайн інформаційної бази. Подальший розвиток проекту дасть можливість створення Атласу структури трансконтинентальних міграційних шляхів та географічних зв’язків мігруючих птахів за даними новітніх кількісних характеристик міграцій на ключових ділянках регіону.

Ключові слова


Web портал, інформаційна база даних, міграція птахів, орнітологічний моніторинг, радарні спостереження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Хидекель, В. В. Использование информационных технологий и цифрового оборудования для целей орнитологических учетов и многолетнего зоологического мониторинга сети маршрутов Байкальского региона. / В. В. Хидекель // Байкальский зоологический журнал. – Иркутск, 2009. – Вып. 2. – С. 5-13.

Gibbons, D. W. Pan-European breeding bird monitoring. In Bischoff, Dröschmeister (eds) European Monitoring for Nature Conservation / D. W. Gibbons // Schriftenreihe für Landschaftspleg e und Naturschutz. – Vol 62. – Godesberg: BundesamtfürNaturschutz, Bonn-Bad, 2000. – P. 173-178.

Van, A. J. Indexing European bird population trends using results of national monitoring schemes: a trial of a new method / A. J. Van, J. Pannekoek, D. W. Gibbons // Bird Study. – 2001. – №48.– P. 200-213.

Sullivan, B. L. “eBird: a citizen-based bird observation network in the biological sciences” / B. L. Sullivan,

C. L. Wood, M. J. Iliff, R. E. Bonney, D. Fink and

S. Kelling // Biological Conservation, 2009. – Vol. 142, no. 10, P. 2282-2292.

Иванешкин, А. И. К вопросу автоматизации процесса формирования схем ссылок в системе управления базой данных реляционного типа / А. И. Иванешкин // Проблемы управления и информатики. – 2007. – № 5. – С. 113–118. ISSN 1064-2315.

Сиохин, В. Д. Методы использования программного обеспечения для мониторинга сезонных орнитологических комплексов и оценки влияния ветровых станций / В. Д. Сиохин, П. И. Горлов,

А. Б. Анненков. - Бранта [Текст]: сб. науч. тр. Азово-Черномор. орнитол. станции / [редкол.:

Андрющенко Ю. А. и др.]. – Мелитополь: Ред.-изд. совет "Бранта", 1998 - Вып. 17, спец. – 2014. – 175 с.: ил. - Библиогр. в конце ст. С .161-167.

Шелестов, А. Ю. Інформаційна система агромоніторингу на основі геопросторових даних /

А. Ю. Шелестов, О. М. Кравченко, С. В. Скакун,

С. В. Волошин, Н. М. Куссуль // Кибернетика и системный анализ. – 2013. №1. – С. 145-154. – ISSN 0023-1274. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/ handle/123456789/86173/15-Shelestov.pdf?sequence=1.

Фаль, О. М. Стандартизація у сфері менеджменту інформаційної безпеки / О. М. Фаль // Кибернетика и системный анализ. – 2010. – №3. – С. 181-184. ISSN 0023-1274.

Map of Life (МОL) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mol.org. – Назва з екрану.

eBird [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ebird.org. – Назва з екрану.

Observation.org [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://observado.org. – Назва з екрану.

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gbif.org/species. – Назва з екрану.

Avibase [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp?lang=EN&pg=home. – Назва з екрану.

Онлайн база спостереження птахів [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.birdsbase.com/bbis_test/heb/home.jsp. – Назва з екрану.

Проект "Турухтан" [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://philomachus.ru. – Назва з екрану.

База данных "Онлайн дневники наблюдений" [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://ru-birds.ru/index.php/ru. – Назва з екрану.

WildLifeMonitoring [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://wildlifemonitoring.ru. – Назва з екрану.

Пернатые хищники мира [Електронний ресурс] / Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников – Режим доступу: http://rrrcn.ru/birdwatching. – Назва з екрану.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.