СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЕМ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ SECU-3L (Lite)

А. ШАБЕЛЬНИКОВ

Анотація


Розроблено блок керування запалюванням для двигуна внутрішнього згоряння. Система являє собою електронний пристрій на основі мікроконтролера з вбудованим датчиком абсолютного тиску та силовими драйверами котушок запалювання. За допомогою даних від датчиків положення коленчастого валу, абсолютного тиску та положення дросельної заслінки система керує кутом випередження запалювання, блокуванням стартера та відсічкою палива на примусовому холостому ходу. Пристрій може бути підключений до персонального комп'ютера для моніторингу, налагодження та діагностики через вбудований USB-інтерфейс із гальванічною розв'язкою. Використання системи дозволяє оптимізувати роботу двигуна та поліпшити його експлуатаційні показники.

Ключові слова


мікроконтролер, мікропроцесорне управління запалюванням, SECU-3, котушка запалювання, двигун внутрішнього згоряння, датчик положення коленчастого валу, датчик абсолютного тиску

Повний текст:

PDF

Посилання


Dale, J. D. Application of high energy ignition systems to engines / J. D. Dale, M. D. Checkel, P. R. Smy // Progress in Energy and Combustion Science. − 1997. − V. 23, № 5-6. − P. 379-398.

Борщенко, Я. А. Электронные и микропроцессорные системы автомобилей: учеб. пособ. / Я. А. Борщенко, В. И. Васильев // Курган: Изд-во Курганского гос.

ун-та. − 2007. − 207 с.

МПСЗ SECU-3 / Ignition and fuel injection ECU [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://secu-3.org/. − Название с экрана.

Шабельников, А. А. Электронный блок управления двигателем внутреннего сгорания SECU-3 / А. А. Шабельников // Вiсник Нацiонального технiчного унiверситету «ХПI». Cерiя: Механiко-технологiчнi системи та комплекси. − 2015. − № 22. − С. 90-95.

Хоровиц, П. Искусство схемотехники = The Art of Electronics : в 3-х т. / П. Хоровиц, У. Хилл.; Т. 1 // пер. Б. Н. Бронин. − Москва : Мир, 1993. − 371 с.

Smith, S. W. The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing / Steven W. Smith // 2-nd еd. −

San-Diego: California Technical Publishing, 1999 − 650 р.

Reif, K. Gasoline Engine Management: Systems and Components (Bosch Professional Automotive Information) / Konrad Reif // Wiesbaden: Springer Vieweg, 2015. − 354 р.

Banish, G. Engine Management: Advanced Tuning / Greg Banish / North Branch: CarTech. − 2007. − 128 р.

Гирявец, А. К. Теория управления автомобильным бензиновым двигателем / А. К. Гирявец. // М.: Стройиздат, 1997. − 161 с.

Wangwiwatthana, C. Gasoline engine multi spark ignition system / C. Wangwiwatthana, N. Kaewraungrit,

J. Parnklang // In Proceedings of the International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS '07), October 2007. − P. 1499-1502.

Tzeng, C. B. Microcomputer based smart engine ignition control system for motorcycles / C. B. Tzeng, T. S. Wey, T. Y. Su // In Proceedings of the 8th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA '08), November, − 2008. − P. 215-221.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.