Визначення технологічних параметрів процесу обробки в залежності від експлуатаційних властивостей покриття

Л. А. Тимофеєва, Л. В. Волошина

Анотація


В роботі проведено металографічні, лабораторні дослідження на знос, рентгеноспектральний та фазовий аналіз покриття, яке наноситься із водних розчинів солей на залізовуглецеві сплави, що працюють в умовах тертя; встановлено залежності між технологічними параметрами процесу та експлуатаційними властивостями утвореного покриття. Іл.: 3. Бібліогр.: 4 назв.


Ключові слова


Технологічні параметри; експлуатаційні властивості; покриття; паротермічна обробка сплавів; зносостійкість; мікроструктура сплавів

Повний текст:

PDF

Посилання


Лахтин, Ю.М. Поверхностное упрочнение сталей и сплавов [Текст] / Ю.М. Лахтин //Металловедение и термическая обработка металлов,-1988.-№ 11. -С.14-25.

Тимофеева, Л. А. Научные и практические основы экологически чистой химико-термической обработки железоуглеродистых сплавов с использованием водных растворов солей [Текст]: автореф. дис. д-ра.техн.наук:05.16.01 – Киев, ИПМ-1992,-29с.

Спосіб хіміко-термічної обробки деталей із металів та сплавів [Текст]: Патент України №45841А: В22F3/24 / Тимофеєва Л.А., Проскуріна Л.В., Тимофеєв С.С., Федченко І.І.,; заявник та патентовласник УкрДАЗТ. - №2001075170; заявл.19.07.2001; опубл. 15.04.2002, Бюл.№4.

Тимофеева, Л.А. Повышение эксплуатационных характеристик деталей масляного насоса двигателя СМД 60 [Текст] / Л.А.Тимофеева, Л.В.Проскурина, С.С. Тимофеев// Високі технології в машинобудуванні. Зб. наук. пр. НТУ „ХПІ”. - Харків, 2001. Вип.1 (4). –С. 263 – 265


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.