№ 66 (2012)

Вісник Національного Технічного Університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Зміст

Інформаційні технології та системи управління

Аналіз сплайн-методів з метою їх застосування для обробки контурів зображень PDF
О. О. Фразе-Фразенко 52-63
Підвищення скритності передачі на основі псевдовипадкової перебудови робочої частоти і таймерних сигналів PDF (Русский)
В. В, Корчинский 63-67
Розробка графа параметричної залежності для корпоративних інформаційних систем технологічної підготовки виробництва на базі мов високого рівня програмування PDF (Русский)
И. Ш. Невлюдов, В. В. Евсеев, С. С. Милютина, О. В. Бортникова 67-73
Аналіз естетичних властивостей текстильних матеріалів в інформаційному просторі PDF
В. В. Залкінд, О. І. Косенко 73-76
Програмний тренажер для вивчення процесу циркуляції морського судна PDF (Русский)
М. В. Дворецкий, Н. В. Ивановский 76-81
Раціоналізація поїздоутворення на полігоні при застосуванні метаевристичних методів PDF
Г. М. Сіконенко, К. К. Гаєнко 81-85
Етапи компоновки підсистеми функціональних вузлів РЕА PDF
М. І. Лазуткін 85-90

Технології конструкційних матеріалів та машинобудування

Силові умови стійкості повзуна кривошипного преса с додатковими напрямками PDF (Русский)
А. В. Явтушенко 3-10
Вібраційні коливання в технологічних процесах PDF (Русский)
И. А. Дудников, А. В. Канивец, А. А, Келемеш, Г. И. Семчук 10-14
Поліпшення експлуатаційних характеристик кутеров шляхом створення нової конструкції ножів PDF (Русский)
С. А. Гринь 14-19
Визначення технологічних параметрів процесу обробки в залежності від експлуатаційних властивостей покриття PDF
Л. А. Тимофеєва, Л. В. Волошина 19-23
Один з нових варіантів забезпечення енергетичного циклу гідродинамічного штампування листових деталей літальних апаратів PDF (Русский)
В. Е. Зайцев, А. П. Брагин, С. А. Полтарушников, А. А, Ходько 23-31
Застосування багатошарових і особливості їх пластичної деформації PDF (Русский)
Р. Г. Пузырь 31-34
Деякі підходи до вирішення задачі прямого видавлювання з уширенням, що враховують вплив тертя на кінцеве формоутворення та виникаюче навантаження PDF
В. О. Василенко, В. М. Горностай, В. І. Кузьменко, С. Ю. Плєснецов 34-37
Пластична деформація пружинних сталей при волочінні PDF (Русский)
Геннадий Андреевич Околович, В. И. Левков, Е. В. Петрова 37-41
Визначення області раціонального використання електропневматичного перетворювача PDF (Русский)
Г. А. Крутиков, М. Г. Стрижак 41-46
Імітаційне моделювання процесу перемикання мехатронного модуля лінійного переміщення із режиму гідростопоріння в режим регулювання PDF
О. Є. Скворчевський 46-51

Технології органічних і неорганічних речовин та екологія

Визначення кінетичних параметрів процесу термохімічного відновлення сполук ніколу (ІІ) PDF
В. О. Лобойко, А. М. Бутенко, Г. О. Юрченко 91-93
Кінетика та продукти окиснення 3-амінотолуену озоном у рідкій фазі PDF
А. Г. Галстян 93-98
Аналіз основних підходів до оцінки пропускної здатності вулично-дорожньої мережі PDF
О. В. Денисенко, Н. С. Бубиніна 98-105
Композиційний матеріал на основі металічного нікелю та гексагонального нітриду бору (HBN) PDF
П. А. Козуб, О. Я. Лобойко, Т. А. Довбій, А. М. Резніченко, Л. М. Бондаренко, А. О. Лавренко, С. М. Козуб 105-110
Вплив параметрів перемішування на стійкість маргаринової емульсії PDF (Русский)
С. А. Гринь, О. Н. Филенко, И. Г. Поляшенко 110-114
Моделювання розсіювання дрібнодисперсного пилу в атмосфері від стаціонарних джерел забруднення PDF
І. С. Козій, Л. Л. Гурець, О. П. Будьоний 114-118
Дослідження ефективності застосування комплексних органо-мінеральних добрив для зменшення забруднення грунтів важкими металами PDF (Русский)
Н. А. Макаренко 118-123
Визначення відношення щільностей електроліту і розплаву алюмінію в електролізері PDF (Русский)
Г. И. Щербань 123-127
Накопичення контамінантів у анатомічних частинах овочевої сировини PDF
Н. М. Пенкіна 127-130
Дослідження білкових продуктів із ядра насіння соняшнику PDF
О. А. Литвиненко 130-134
Дослідження економічної ефективності вітчизняного виробництва харчових пар PDF
Г. І. Сокол, В. С. Каретнікова, І. М. Демидов 134-138
Дослідження розчинності натрієвих солей жирних кислот в основі нейтралізуючого розчину, що містить етанол і гліцерин PDF
І. П, Петік, Ф. Ф. Гладкий, П. Ф. Петік, З. П. Федякіна, А. П. Бєлінська 138-141
Отримання ліпосомальних форм гідрофобних антиоксидантів PDF (Русский)
А. Е. Шахмаев, Ю. М. Краснопольский 141-157

Енергозберігаючі технології та обладнання

Моделювання перехідних процесів у випрямлячі з індуктивно-ємнісним фільтром PDF (Русский)
Е. В. Ягуп 158-161
Визначення складових повної потужності електрорухомого складу на основі загальних рівнянь електромагнітного поля PDF (Русский)
О. И. Саблин 161-166
Багатокомпонентні гетерогенні системи: ефективна діелектрична проникність та поглинання PDF
Я. С. Криворучко, Л. Б. Лерман, Н. Г. Шкода 167-173
Визначення резонансної частоти ЕМП для впливу на насіння сферичної форми PDF (Русский)
А. А. Оленюк 173-177
Вивчення використання нанотехнологій для зміни емоційного стану PDF
А. О. Новікова 177-180
Кінетика очищення технічних рідин у магнітних відстійниках PDF (Русский)
С. П. Голиков, Э. В. Просвирнина, Б. А. Авдеев 180-186
Структура вакуумних псевдосплавів Сu-Mo. Впливконцентрації молибденуі умов конденсації PDF (Русский)
А. И. Зубков, М. А. Глущенко, А. А. Островерх 187-190