Аналіз основних підходів до оцінки пропускної здатності вулично-дорожньої мережі

О. В. Денисенко, Н. С. Бубиніна

Анотація


Визначено основні методи та підходи до оцінки пропускної здатності вулично-дорожньої мережі. Проведено аналіз цільових функцій, обмежень існуючих моделей оцінки пропускної здатності вулично-дорожньої мережі та особливостей їх використання для різних умов та підходів

Ключові слова


Пропускна здатність; вулично-дорожня мережа; теорія графів; частковий розріз; розподіл потоків; матриця кореспонденцій

Повний текст:

PDF

Посилання


Живоглядов В.Г. Теория движения транспортных и пешеходных потоков. - Ростов-н./Д.: Изв. Вуз. Сев.- Кавк. регион. Техн. науки, 2005. – 1082 с.

Крейстмейн М.Г. Исследование систем магистральных улиц центров крупных городов: автореф. дисс. … канд. техн. наук. – М., 1980. – 17 с.

Гришкявючене Д.Р. Критерий полосности и уровня организации движения при оценке пропускной способности улично-дорожных сетей городов: автореф. дисс. … канд. техн. наук. – М., 1980. – 22 с.

Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень: ДБН 360-92**. – [Чинний від 19.03.2002]. – К.: Вид-во стандартів, 2002. – 92 с. – (Національний стандарт України).

Крылова О.Н. Методы расчета емкости сети магистральных улиц и автостоянок в центральном районе крупного города (на примере Ленинграда): автореф. дисс. … канд. техн. наук. – Л., 1978. – 20 с.

Зубков Г.Н. Применение моделей и методов структурного анализа систем в градостроительстве. – М.: Стройиздат, 1984. – 152 с.

Tsuna Sasaki. A road Network Design Model Considering Node Capacity / Tsuna Sasaki, Yasuo Yaskura, Masaashi Kawasaki. – Mem. Fac. Eng. Kyoto Univ. 1987. – Vol. 49, – N1, – 147 – 20 p.

Глик Ф.Г. Методы прогнозирования загрузки сети магистральных городов / Глик Ф.Г. // Схемы и проекты организации и движения в городах в условиях самоуправления территорий: тез. докл. научно-практ. семинара. – Свердловск: Комвакс, 1991. – с. 24-27.

Дрю Д. Теория транспортных потоков и управление ими. М.: Транспорт. 1972. – 424 с.

Иносэ Х. Управление дорожным движением / Иносэ Х., Хамада Г. Под. ред. М.Я. Блинкина; Пер. с англ. – М.: Транспорт, 1983. – 248 с.

Cascetta E. Dinamic Estimatots of Origin-Destination Matrices Using Traffic Counts / Cascetta E., Inaudi D. and Manquis G. // Transportation Science, 1993. - Vol. 27. – N4. – P. 363-373.

Капитанов В.Т. Управление транспортными потоками в городах / Капитанов В.Т., Хилажев Е.Б. – М.: Транспорт, 1985. – 94 с.

Михайлов А.Ю. Научные основы проектирования улично-дорожных сетей: автореф. дисс. … докт. техн. наук. – М., 2004. – 38 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.