Вивчення використання нанотехнологій для зміни емоційного стану

А. О. Новікова

Анотація


Робота присвячена аналізу методів зменшення впливу емоційних навантажень на функціональний стан людини з метою підвищення рівня здоров'я населення країни

Ключові слова


емоції; біоінженерія; нанотехнології; системний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Новікова А.О. Проблема накопичування емоціональної енергії в організмі [Текст] // Materiaŀy IV Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferenji “Nowoczesnych naukowych osiągnięć – 2008” Tym 12. Medycyna. Nauk biologicznych. Weterynaria.: Przemyśl. Nauka i studia. – С. 65-67

Немов Р.С. Психология [Текст]: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – Кн. 1: Общие основы психологии. – 688с.

Симонов П.В. Информационная теория эмоций [Текст] // Психология эмоций: Тексты. М., 1993. – 249 с.

Шульговский В.В., Котляр Б.И.Физиология центральной нервной системы [Текст]. М., Изд-во МГУ, 1979. – 421 с.

Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем [Текст]. М., Медицина, 1975. – 367 с.

Аведисова А.С. Ремиссия: новая цель терапии и новые методы ее оценки [Текст] // Психиатрия и психофармакотерапия. – 2004. – Т. 6. – № 4. – С. 7.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.