Розробка графа параметричної залежності для корпоративних інформаційних систем технологічної підготовки виробництва на базі мов високого рівня програмування

И. Ш. Невлюдов, В. В. Евсеев, С. С. Милютина, О. В. Бортникова

Анотація


У даній статті запропоновано інформаційну модель і граф параметричної залежності для розробки програмного забезпечення КІС ТПП на ранній стадії проектування технічного завдання

Ключові слова


КІС ТПП; технічне завдання; САПР; програмне забезпечення

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Анализ языков высокого уровня программирования применяемых для разработки корпоративно-информационых систем технологической подготовки производства// 16 міжнародний молодіжний форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке» - Харьков: ХНУРЭ, 2012.

Невлюдов И.Ш. Модели жизненного цикла программного обеспечения при разработке корпоративных информационных систем технологической подготовки производства / И.Ш. Невлюдов, В.В. Евсеев, В.О. Бортникова / Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ» - 2011.-№2.- 94с.

Бортникова В.О. Анализ международного стандарта ISO/IEC 12207:1995 «Information technology – software lifecycle processes» для разработки технического задания при проектировании корпоративно-информационных систем технологической подготовки производства// Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми створення електронних засобів промислових автоматизованих систем»: матеріали Першої Всеукр. Наук-практ. Конфю., м.Сєвєродонецьк., 2011. – 18-21 с.

Анализ программных метрик при проектировании информационно-компьютерных систем технологии производства // 15 міжнародний молодіжний форум «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке» - Харьков: ХНУРЭ. 2011. - 527 с.

Невлюдов И.Ш. Анализ применимости математических моделей COCOMO при разработке современных корпоративно - информационных систем технологической подготовки производства / И.Ш. Невлюдов, В.В. Евсеев, В.О. Бортникова // Кременчуг: КНУ им. М. Остроградского, 2011.

Невлюдов И.Ш. Информационная модель автоматизированной системы проектирования корпоративно-информационных систем технологической подготовки производства на ранней стадии разработки технического задания / И.Ш. Невлюдов, В.В. Евсеев, В.О. Бортникова // Перша Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми створення електронних засобів промислових автоматизованих систем»: матеріали Першої Всеукр. Наук-практ. Конф.,м.Сєвєродонецьк.,2011. – 76-79 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.