Кінетика очищення технічних рідин у магнітних відстійниках

С. П. Голиков, Э. В. Просвирнина, Б. А. Авдеев

Анотація


Розглянуто проблему підвищення ступеня очищення в'язких середовищ від механічних домішок і зменшення масогабаритних показників магнітних відстійників. Проаналізовано можливі конструкції і знайдені три базові моделі виконання. Розглянуто вплив орієнтації флокули на опір руху у в'язких середовищах

Ключові слова


відстійник; флокула; осадження; коагуляція часток; магнітне поле

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Масюткин Е.П. Очистка технических жидкостей от магнитных примесей в инфраструктуре водного транспорта [Текст] / Е.П. Масюткин, В.И. Просвирнин, Б.А. Авдеев. - Рыбное хозяйство Украины. – Керчь : КГМТУ, 2012. – № 3 (80). – С. 40-49.

Александров, Е. Е. Повышение ресурса технических систем путем использования электрических и магнитных полей [Текст] : Монография / Е. Е. Александров, И. А. Кравец, Е. Н. Лысиков [и др.]. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2006. – 544 с.

Масюткин Е.П. Алгоритм расчета магнитных отстойников / Е.П. Масюткин, Э.В. Просвирнина. - Рыбное хозяйство Украины – Керчь : КГМТУ, 2011 №2 (73) – С. 42-43.

Циборовский Я. Основы процессов химической технологии / Я. Циборовский ; перевод с польск.-Л.: Химия,1967.- 719с.

Масюткин Е.П. Новые конструкции магнитных отстойников / Е.П. Масюткин, Э.В. Просвирнина. - Рыбное хозяйство Украины. – Керчь : КГМТУ, 2010. – № 6 (70). – С. 32-33.

Гулевський В.Б. Розробка магнітних відстійників для підвищення ефективності мастильно-охолоджувальних рідин при ремонті деталей засобів транспорту / В.Б. Гулевський // Електротехніка і електромеханіка: Науково-практичний журнал. – 2009. – №2. – С. 27-28.

Пат. UA 11072, МПК7 В03С 1/00, Єлектромагнітний фільтр-сепаратор / Масюткін Є.П., Гулевський В.Б., Просвірнін В.І., Масюткін Д.Є. (UA). - 200504571; Заявл. 16.05.2005; Опубл. 15.12.2005; Бюл. № 12.

Пат. UA 52441, МПК В03С 1/02, Магнітний відстійник / Масюткін Є. П., Просвірнін В.І., Гулевский В.Б., Хасай Д.В. (UA). - 2002531; Заявл. 09.03.2010; Опубл. 25.08.2010; Бюл. № 16.

Масюткин Е.П. Влияние формы золей на эффективность очистки дисперсных сред / Е.П. Масюткин, В.И. Просвирнин, Б.А. Авдеев // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2012. T. 5, N 8(59). С. 52-57. Режим доступу : URL : http://journals.uran.ua/eejet/article/view/4615.

Фукс, Н. А. Механика аэрозолей [Текст] / Н. А. Фукс. – М. : АН СССР, 1955. – 352 с.

Новый справочник химика и технолога. Процессы и аппараты химических технологий. Ч.II. [Текст] / [Г. М. Островский, Р. Ш. Абиев, В. М. Александров и др.]; под ред. Г. М. Островского, Е. В. Иванова, Ю. П. Удалова и др. – СПб.: НПО «Профессионал», 2006. – 916 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.