Дослідження білкових продуктів із ядра насіння соняшнику

О. А. Литвиненко

Анотація


В статті представлено дані щодо отримання білкових продуктів із ядра насіння соняшнику. Досліджено склад, фізико-хімічні показники та функціонально-технологічні властивості отриманих білкових продуктів, а саме водо- і жироутримувальну, жироемульгувальну та піноутворювальну здатності, а також стабільність емульсії та піни

Ключові слова


Видобування олії та білків; ядро насіння соняшнику; екстракція; білковий продукт; функціонально-технологічні властивості

Повний текст:

PDF

Посилання


Технология производства растительных масел / [В. М. Копейковский, С. И. Данильчук, Г. И. Гарбузова и др.]; под. ред. В. М. Копейковского. – М: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 416 с.

Пат. 85385 Україна, МПК А23J 1/14. Спосіб отримання білкового харчового концентрату з ядра соняшника / Іхно М. П., Конєв М. Д., Котелевська А. А., Лукіна (Литвиненко) О. А.; заявник і патентовласник Національний технічний університет «ХПІ». – № а200600171; заявл. 06.01.2006; опубл. 26.01.09, Бюл. № 2.

Руководство по методам исследования, технохимическому контролю и учету производства в масложировой промышленности / под ред. В. П. Ржехина, А. Г. Сергеева. – Л.: ВНИИЖ, 1965. – Т.2. – 418 с.

Толстогузов В. Б. Новые формы белковой пищи / В. Б. Толстогузов. – М.: Агропромиздат, 1987. – 303 с.

Технічні вимоги до властивостей яєчних порошків як емульгуючої добавки при виробництві майонезів: ТВ У 25660944.009-2003. − [Чинні від 15.06.2003]. – Харків: УкрНДІОЖ, 2003. – 16 с.

Білок соняшниковий. Технічні умови: ДСТУ 4596:2006. − [Чинний від 2008-01-01]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2007. – 16 с. – (Національний стандарт України).


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.