Аналіз естетичних властивостей текстильних матеріалів в інформаційному просторі

В. В. Залкінд, О. І. Косенко

Анотація


Проаналізований сучасний ринок інтернет – торгівлі тканинами . Запропонований спосіб аналізу естетичних властивостей текстильних матеріалів в інформаційному просторі

Ключові слова


Текстильні матеріали; естетичні властивості; інтернет – торгівля

Повний текст:

PDF

Посилання


Єременко І.І. Джерело натхнення в дизайні одягу: аспекти вивчення і використання в творчому процесі [Текст] / І.І. Єременко / /Вісник ХДАДМ. -2007, №9. –С. 41-48.

Баженов В.И. Материалы для швейных изделий: Учебник для сред. спец. учеб. заведений [Текст]/ В.И. Баженов. - М.: Легкая и пищевая промышлен-ность, 1982. - 312 с.

Савостицкий Н.А. Материаловедение швейного производства [Текст]: учеб. пособие для сред. проф. образования / Н.А. Савостицкий, Э.К. Амирова –М.: Издательский центр “Академия”, 2002. – 240 с.

Бузов Б.А. Материаловедение швейного производства [Текст]/ Б.А. Бузов, Т.А. Модестова, Н.Д. Алыменкова. – 4-е изд., перераб. и доп. –М.:Легпромбытиздат, 1986.-424 с.

Кісіль М. Пластична виразність матеріалу в процесі формоутворення одягу [Текст] / М. Кісіль // Традиції та новації у вищій архітектурно – художній освіті. – 2009. - Випуск 1, № 2. – С. 159 – 160.

Енциклопедія швейного виробництва [Текст]: навчальний посібник – К.: “Самміт - книга”, 2010. – 968 с.

Тиссура [Електронний ресурс] / shop.tissura.ru / - режим доступу: WWW/ URL: http://shop.tissura.ru/Netshop/drap/ - 28.07.2012 р. – Загл. з екрану

Магазин тканей Мастерица [Електронний ресурс] / masterica.my1.ru/ - режим доступу: WWW/ URL: http://masterica.my1.ru/shop/tkani/atlas/ - 28.07.2012 р. – Загл. з екрану

Аван - Стиль [Електронний ресурс] / avan-style.ru/photo_gallery/ - режим доступу: WWW/ URL: http://www.avan-style.ru/photo_gallery/ - 28.07.2012 р. – Загл. з екрану

Залкінд В.В., Косенко О.І. Визначення характеристик оптичних властивостей текстильних матеріалів за допомогою інформаційних технологій [Текст] / В.В. Залкінд, О.І. Косенко // Вісник національного технічного університету «ХПІ» №34, 2012. -С.62-65


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.