Багатокомпонентні гетерогенні системи: ефективна діелектрична проникність та поглинання

Я. С. Криворучко, Л. Б. Лерман, Н. Г. Шкода

Анотація


Розглянуті математичні моделі, які описують ефективну діелектричну проникність багатокомпонентних гетерогенних середовищ. Для розрахунку використовуються узагальнені формули Максвелл-Гарнетта та Ліхтенеккера. В першому випадку – чисельні розрахунки виконані для суміші діелектриків з малими втратами в діапазоні НВЧ частот, в другому випадку розглянуто водяні суспензії суміші наночастинок золота, срібла, частинок, що складаються з суміші золота і срібла. Розраховано частотну залежність діелектричної проникності суспензії в оптичному діапазоні. Встановлено, що для таких систем має місце багато екстремальна залежність уявної частини діелектричної проникності

Ключові слова


Ефективна діелектрична проникність; гетерогенне середовище; наночастинки; формули Максвелл-Гарнетта

Повний текст:

PDF

Посилання


Борен, К. Поглощение и рассеяние света малыми частицами [Текст] / К. Борен, Д. Хафмен. – М.: Мир, 1986. – 664 с.

Венгер, Е.Ф. Оптика малих частинок і дисперсних середовищ [Текст] / Е.Ф. Венгер, А.В. Гончаренко, М.Л. Дмитрук. – К.: Наукова думка, 1999 – 348 с.

Гречко, Л.Г. Оптичні властивості малих частинок срібла в колоїдних розчинах [Текст] / Л.Г. Гречко, А.М. Єременко, Г.В. Крилова, Л.Б. Лерман, Н.П. Смірнова, Н.Г. Шкода // Вісник Київського університету. – Сер .фіз.-мат. – 2004. – № 4. – C. 450 – 458.

Bruggeman, D.A.J. Berechnung verschiedener physicalischer konstanten von heterigenen Substanzen. P. II [Text] // Ann. Phys. (Leipzig). – 1935. – V. 24, №. 8. – P. 665–679.

Lichtenecker, K. Die Dielectrizitatskonstante naturlicher und Kunstlicher Mischkorper [Text] // Physik Z. – 1926. – B. 27. – P. 115-255.

Криворучко, Я.С. Визначення ефективної діелектричної проникності гетерогенних середовищ та оцінка вмісту вологи в ґрунтах [Текст] // Поверхность – 2011. – Вип.3 (8). – С. 22– 28.

Jayannavar, A.M. Generalization of Bruggeman’s unsymmetrical effective-medium theory to a three-component composite [Text] / A.M. Jayannavar, N. Kumar // Phys. Rev. B. – 1991. – V. 44, № 21. – P. 12014-12015.

Wang, J.R. An Empirical Model for the Complex Dielectric Permittivity of Soils as a Function of Water Content [Text] / J.R. Wang, T.J. Schmugge // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. – 1980. – V. 18, № 4. – P. 288-295.

Головко, Д.Б. Методи та засоби частотно-дисперсійного аналізу речовини та матеріалів: У 2 кн.; Кн.1.Фізичні основи. [Текст] / Д.Б. Головко, Ю.О. Скрипник // К.: ФАДА, ЛТД. – 2000. – 200 с.

Федюнин, П.А. Микроволновая термовлагометрия [Текст] / П.А. Федюнин, Д.А. Дмитрикoв, А.А. Ворбовьев, В.Н. Чернышов // М.: Изд-во: Машиностроение. – 2004. – 208 с.

Гончарук, Ю.С. Максвелл-Вагнерівська поляризація матричних дисперсних систем з кульовими напівпровідниковими включеннями в електричному полі [Текст] / Ю.С. Гончарук, Л.Г. Гречко, О.Ю. Грищук, Л.Б. Лерман, С.В. Шостак // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. – 2006. – № 2. – С. 376-384.

Гречко, Л.Г. Поляризація матричних дисперсних систем з кульо-вими напівпровідниковими включеннями в електричному полі (чисельні результати) [Текст] / Л.Г. Гречко., Л.Б. Лерман, Ю.С. Гончарук, О.Ю. Грищук, Д.Л. Водопянов // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. – 2006. – № 3. – С. 451-456.

Гречко, Л.Г. Поляризовність структурно-неоднорідних кульових частинок [Текст] / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Д.Л. Водопянов, С.В. Шостак // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. – 2007. – № 1. – С. 416 – 425.

Гречко, Л.Г. Поглинання електромагнітного випромінювання в матрично-дисперсних системах з багатошаровими кульовими включеннями [Текст] / Л.Г. Гречко, О.Ю. Грищук, Л.Ю. Куницька, Л.Б. Лерман, М.О. Лющенко // Металлофизика: новейшие технологии. – 2008. – Т. 30, № 6. – С. 789-804.

Гречко, Л.Г. Поглинання електромагнітного випромінювання біметалевими частинками та матрично-дисперсними системами на їх основі [Текст] / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, С.Л. Корецький, Я.С. Криворучко, С.В. Шостак // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. – 2008. – № 4. – С. 260 – 264.

Гречко, Л.Г. Розрахунок ефективної діелектричної проникності матричних дисперсних систем з двошаровими кульовими включеннями [Текст] / Л.Г. Гречко, Л.Б. Лерман, Н.Г. Шкода, О.Я. Покотило, С.В. Шостак // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. – 2009. – № 4. – С. 195 – 200.

Jonson, P.B. Optical Constants of the Noble Metals [Text] / P.B. Jonson, R.W. Christy // Phys. Rev. B. – 1972. – V. 6, № 12. – P. 4370 – 4379.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.