Дослідження економічної ефективності вітчизняного виробництва харчових пар

Г. І. Сокол, В. С. Каретнікова, І. М. Демидов

Анотація


У статті наведено розрахунок собівартості харчових поверхнево-активних речовин, одержаних шляхом етанолізу харчових жирів з додаванням гліцеролу. Проаналізовано зниження витрат на виробництво маргаринової продукції із використанням нового емульгатору та доведено економічну ефективність нової технології

Ключові слова


Харчові поверхнево-активні речовини, етаноліз; переетерифікація; емульгатор; моноацилгліцероли; гліцерол; собівартість

Повний текст:

PDF

Посилання


Демидов И. Н. Использование реакции алкоголиза для получения пищевых поверхностно-активных веществ / И. Н. Демидов, А. И. Златкина // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – № 27. – С. 87-92.

Демидов И. Н. Исследование условий реакции этанолиза для получения пищевых поверхностно-активных веществ / И. Н. Демидов, А. И. Златкина // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2009. – № 15. – С. 108-111.

Демидов І. М. Одержання харчових ПАР з використанням реакції переетерифікації / Демидов І. М., Златкіна Г. І. // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса: ОНАХТ, 2009. – Вип. 36. – Том. 2. – С. 180-182.

Олійно-жирова галузь України : інформаційно-аналітичний бюлетень олійно-жирової галузі України та Російської Федерації / [ред. гр. Петік П. Ф., Кухта В. Г.]. – Х.: УкрНДІОЖ УААН, 2012. – 100 с.

Прокофьева Л. Ю. Использование биоприоритетных ПАВ в пищевых отраслях промышленности / Л. Ю. Прокофьева, В. А. Панкратов // Масла и жиры. – 2002. – № 4. – С. 1-2.

Каретникова В. С. Экономика и предпринимательство масложирового комплекса Украины : учеб. пособие / В. С. Каретникова, В. Г. Кухта. – Х.: НТУ «ХПИ», 2003. – 340 с. На русск. яз.

Клавер Ф. Эмульгаторы в пищевой промышленности / Ф. Клавер // Пищевые ингредиенты. Сырьё и добавки. – 2000. – №2. – С. 64-66.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.