Один з нових варіантів забезпечення енергетичного циклу гідродинамічного штампування листових деталей літальних апаратів

В. Е. Зайцев, А. П. Брагин, С. А. Полтарушников, А. А, Ходько

Анотація


Проведено аналіз існуючих технологій гідродинамічної штамповки на прес-пушках, відзначені їх основні переваги та недоліки. Визначено напрямок подальшого розвитку гідродинамічної штамповки як перспективної імпульсної технології. Розглянуто новий спосіб – гравітаційне гідродинамічне штампування, наведено методику розрахунку параметрів для його реалізації. Розглянуто варіанти розширення технологічних можливостей способу

Ключові слова


Імпульсні технології; гідродинамічна штамповка; прес-пушка; енергоносій; калібровка

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Степанов В. Г. Высокоэнергетические импульсные методы обработки металлов / Степанов В. Г., Шавров И. А. – Л.: Машиностроение, 1975. – 278 с.

Мельничук А. П. Моделирование технологических процессов гидродинамической штамповки законцовок трубопроводов воздушных систем летательных аппаратов:

Дис. … канд. техн. наук: 05.07.04 – Х.: ХАИ, 2006. – 207 с.

Пат. 93598 Україна,

МПК B 21 D 26/06. Спосіб гідродинамічної штамповки та пристрій для її здійснення /

Брагін О. П., Бичков С. А., Зайцев В. Є., Полтарушников С. А.; Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (UA). − № а200907028, заявл. 06.07.2009; опубл. 25.02.2011, Бюл. №4. – 5 с.

Пат. 96191 Україна, МПК

B 21 D 26/021, B 21 D 26/06. Спосіб гідродинамічного штампування та пристрій для його вті-лення / Брагін О. П., Зайцев В. Є., Полтарушников С. А., Федкович Ю. А.; Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (UA). −

№ а200912339, заявл. 30.11.2009; опубл. 10.10.2011, Бюл. №19. – 4 с.

Рішення про видачу патенту на винахід №21845/ЗА/12 від 19.09.2012 Україна, МПК B 21 D 26/06. Спосіб гідро-динамічної штамповки та пристрій для його здійснення / Брагін О. П., Зайцев В. Є.,

Полтарушников С. А., Ходько О. О.; Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жу-ковського «Харківський авіаційний інститут» (UA). − № а201108357, заявл. 04.07.2011. –2 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.