№ 2(8) (2021): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

Bulletin of the NTU"KhPI". Series: New Solutions in Modern Technology

Опубліковано: 2021-06-15

Весь випуск

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів

Хімічні та харчові технології, екологія