№ 3(9) (2021): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

Bulletin of the NTU"KhPI". Series: New Solutions in Modern Technology

Опубліковано: 2021-10-18

Весь випуск

Хімічні та харчові технології, екологія