№ 4(6) (2020): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

Bulletin of the NTU"KhPI". Series: New Solutions in Modern Technology
Опубліковано: 2020-12-31

Весь випуск

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів

Cучасні технології приладобудування