№ 23 (2011)

Вісник Національного Технічного Університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Зміст

Технології органічних і неорганічних речовин та екологія

Модифікація епоксидного олігомера аміловим спиртом PDF
Л. Д. Масленнікова, К. С. Гриньків 3-7
Про комплексну переробку марганцевих шламів PDF
О. І. Конько, Ю. В. Куріс, В. П. Грицай 7-10
Особливості функціонування автотракторної техніки: екологічні проблеми та шляхи їх подолання PDF
О. Г. Кривоконь 10-16
Вплив алюмінійвмісних коагулянтів на ефективність реагентного пом'якшення високомінералізованих вод Донбасу PDF (Русский)
Н. Д. Гомеля, Е. В. Голтвяницкая, Т. А. Шаблий 17-20
Капсулювання гранульованих мінеральних добрив плівками на основі полімерних відходів в апараті псевдозрідженого стану PDF
О. А. Нагурський 21-25

Технології конструкційних матеріалів та машинобудування

Особливості оцінки температури вузлів механізмів органолептичними методами PDF (Русский)
В. М. Кравченко, В. А. Сидоров, В. В. Буцукин 26-30
Модель коливань шиммігенного шасі PDF (Русский)
Б. М. Шифрин 30-34
Вплив тертя на зношування деталей машин PDF (Русский)
А. И. Беловод, В. В. Дудник, А. В. Канивец, А. А. Дудников 34-39
Оптимізаційне проектування елементів стіни бокової окатишевозів 20-9749 за критерієм мінімальної матеріалоємності PDF
В. В. Фомін 39-44
Модульна система управління технологічним індукційним нагрівом PDF
С. В. Романов 44-49
Параметричний синтез інформаційно-керуючої підсистеми електрогідравлічних слідкуючих приводів багатоцільових транспортних засобів PDF
О. Я. Ніконов 49-54
Оптимізація технології кування валів PDF (Русский)
С. Б. Каргин 54-58
Перспективи застосування кластерного аналізу при контролі якості продукції PDF
М. М. Микийчук 59-64

Інформаційні технології та системи управління

Перетворення моделей документів у редокументуванні програмного забезпечення PDF
О. А. Авраменко, І. С. Ясенова 65-72
Розробка моделі впровадження бізнес-процесів у готельному господарстві PDF
М. О. Білан 72-76
Забезпечення найменшою інтенсивності відмов термоелектричного пристрою заданої конструкції PDF (Русский)
В. П. Зайков, В. И. Мещеряков, А. А. Гнатовская 76-85
Розробка віртуального аудіометра PDF
О. Г. Кисельова, В. П. Яценко, К. М. Хільченко, В. Д. Кім 86-91
Визначення технологічних параметрів цільової функції пріоритетного відправлення вантажних поїздів PDF
О. В. Лаврухін 91-95
Інформаційна технологія прогнозування з оцінкою ризику нестаціонарних часових рядів PDF (Русский)
А. Н. Одейчук 95-107
Дослідження реальної пропускної здатності в бездротових мережах стандарту IEEE 802.11n PDF (Русский)
Н. А. Маркин, А. Н. Волошенко, А. Л. Овчинников 107-110
Метод розрахунку параметрів комунікаційного обладнання мережі передачі даних PDF (Русский)
Р. О. Шапорин, О. Е. Плачинда 111-114
Екосистеми програмного забезпечення PDF (Русский)
В. А. Хоменко 114-118
До питання про вплив транспортного затору на динамічний габарит автомобіля PDF (Русский)
Н. У. Гюлев 118-122

Енергозберігаючі технології та обладнання

Газопаротурбінна установка з використанням надлишкової насиченої води в її циклі PDF
О. В. Лисих 123-126
Синтез автоматизованої системи енергозберігаючого керування системами низькопотенційного комплексу електростанцій PDF (Русский)
Г. И. Канюк, А. Р. Мисько, И. П. Лаптинов, Д. д. Стеблянко, А. Н. Топчий 126-136
Оптимальне управління споживанням електроенергії на основі використання АСКОЕ PDF (Русский)
О. И. Розновец, Л. А. Волощук 137-144
Вплив інтенсивності управління обтіканням на вібронапруження лопаток компресора газотурбінного двигуна PDF
Ю. М. Терещенко, І. О. Ластівка 144-151
Моделювання електрохімічного акумулятора в комплексній автономні енергоустановки PDF (Русский)
М. Н. Наказненко 151-156

Фундаментальні аспекти сучасних технологій

Вплив напрямки перетворення на аномальну спонтанну деформацію карбонільного заліза PDF (Русский)
А. В. Толстенко 157-159