Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Журнал публікує наукові результати та досягнення мультидисциплінарних досліджень молодих науковців широкого профілю у сферах машинобудування, енергетики, технологій органічних і неорганічних речовин, екології, інформаційних технологій і систем управління, а також з фундаментальних аспектів сучасних технологій.

Рік заснування: 2001

p-ISSN: 2079-5459   e-ISSN: 2413-4295

Свідоцтво про державну реєстрацію: ДК №3657 від 24.12.2009

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: російська, українська, англійська

Індексація журналу: журнал включено до Ulrich’s Periodical Directory, індексується у Index Copernicus, Google Академія.


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 

Публікація статті

 
Пропонуємо Вам і Вашим співробітникам розмістити публікації в нашому журналі  
Опубліковано: 2019-07-14 Детальніше...
 
Більше анонсів...