№ 1(3) (2020): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

NTU "KhPI" Bulletin: Series "New Solutions in Modern Technologies"
Опубліковано: 2020-04-05

Весь випуск

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів