№ 5 (2011)

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Зміст

Технології органічних і неорганічних речовин та екологія

Вплив природно-кліматичних умов на екобезпеку транспортного комплексу PDF
Н. В. Внукова 3-6
Дослідження впливу колоїдно-хімічних особливостей неіоногенних поверхнево-активних речовин в технології випускних форм органічних пігментів PDF
Ю. М. Юсібова, Е. В. Рубан, В. І. Швець, Є. В. Попов 7-10
Ефективність використання фільтраційного сушіння подрібненої “енергетичної” верби PDF
В. М. Атаманюк, М. І. Мосюк, Ю. Й. Ятчишин 11-20
Автоматизований лазерний комплекс оперативного контролю концентрації забруднюючих речовин на рівні джерела викидів в атмосферу PDF
Л. Ф. Черногор, О. С. Рашкевич 21-25
Вивчення процесів кристалізації карбіду кремнію шляхом спільного розкладання тетрахлориду кремнію і толуолу в присутності водню PDF (Русский)
П. И. Глушко, А. Ю. Журавлев, В. Л. Капустин, Н. А. Семёнов, Н. А. Хованский, Б. М. Широков, А. В. Шиян 26-29
Синтез 1,8-біс (нафталімідоксі) -3,6-діоксаоктану PDF (Русский)
В. В. Штамбург, Б. В. Успенский, В. Г. Штамбург, А. А. Анищенко, А. В. Мазепа 29-31
Можливість проведення реакції гідратації фосфоліпідів олій з використанням ферментного препарату фосфоліпази С PDF
Ф. Ф. Гладкий, С. В. Волошенко 32-37
Теплопередача при газорідинному взаємодії на контактних елементах з конусними тілами PDF (Русский)
В. Ф. Райко, М. А. Цейтлин, В. А. Панасенко 37-44
Застосування методу тимчасового зсуву подій при аналізі професійних захворювань PDF (Русский)
В. В. Березуцкий, Радван Арафа Биссиуни 44-49
Дослідження процесу автономного виробництва водню з води з використанням сплавів на основі магнію і алюмінію PDF (Русский)
Б. А. Трошенькин, Н. Н. Зипунников, В. Б. Трошенькин 49-51
Технологічні особливості гранулювання органічної суспензії у киплячому шарі PDF
С. І. Якушко 52-59

Технології конструкційних матеріалів та машинобудування

Регулювання кутової швидкості електропривода вибростанка PDF (Русский)
Л. А. Журавлева, В. В. Яковенко, С. Е. Дзей 60-66
Визначення ефективності хіммотологічних заходів підвищення ефективності тепловозів в експлуатації PDF
Е. Д. Тартаковський, Д. О. Аулін, Д. С. Андросов 67-71
Аналітичний огляд сучасних методів математичного комп'ютерного моделювання робочих процесів електрогідравлічних систем та агрегатів PDF
О. Є. Скворчевський 71-79

Інформаційні технології та системи управління

Дослідження продуктивності потокової передачі даних за допомогою протоколу ТСР PDF (Русский)
А. С. Еременко 80-87
Введення в еволюційне управління проектами PDF (Русский)
П. А. Тесленко 87-91
Похибки виведення балістичних ракет PDF
В. М. Мельник, О. Я. Ковалець 91-95
Побудова моделі функціонування логістичного ланцюга з доставки швидкопсувних вантажів PDF
Т. Ф. Федорова 95-103
Удосконалення процесу обліку та нормування витрат енергії при експлуатації локомотивів PDF
В. Х. Заврічко, В. В. Котов 103-106
Визначення оптимальних значень елементів матриці розмиття для методу складання ПЗЗ-кадрів з накопиченням сигналу від рухомого об'єкту PDF (Русский)
В. Е. Саваневич, А. М. Кожухов, А. Б. Брюховецкий, В. П. Власенко, В. Н. Ткачев 107-115

Енергозберігаючі технології та обладнання

Пристрій захисту силових кіл електрорухомого складу на новій елементній базі PDF
О. О. Карзова 116-119
Експериментальне дослідження роботи насоса з відцентрово-вихровою ступенню PDF
Е. В. Колісніченко, М. В. Найда, С. О. Хованський 119-123

Фундаментальні аспекти сучасних технологій

Глава 4. Основи єдиної теорії рушіїв на безперервних потоках. Розробка напрямки технічного прогресу в галузі авіадвигунобудування, пов'язаного з підвищенням газодинамічної стійкості роботи повітряно-реактивних двигунів при зльоті, польоті й посадці PDF (Русский)
Б. Ш. Мамедов 124-134
Чорна межа. Частина 8. Світло PDF (Русский)
С. Н. Яловенко 134-145

Технології та обладнання харчових виробництв

Жири, що використовуються для фритюру, проблеми якості та безпеки PDF (Русский)
И. Н. Демидов, Л. Н. Кузнецова 146-152