№ 1 (2012)

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Зміст

Інформаційні технології та системи управління

Оцінка якості середовища функціонування проектного офісу в умовах високої невизначеності інформації PDF (Русский)
Леонид Иванович Нефедов, Александр Сергеевич Кононенко, Юрий Антонович Петренко 18-27
Математична модель прогнозування попиту на товари PDF
Леонід Іванович Нефьодов, Дмитро Олександрович Маркозов 27-38
Математичне моделювання майбутніми інженерами в ході навчання теорії ймовірності та теорії випадкових процесів PDF
К. В. Власенко, О. О. Чумак 38-43
Кластерний аналіз нелінійних характеристик серцевого ритму PDF
Ольга Геннадиевна Киселева 43-52
Особливості зміни функціонального стану водія вантажного автомобіля PDF (Русский)
Низами Уруджевич Гюлев 52-55
Математична модель синхронізованого автогенератора PDF (Русский)
Владимир Васильевич Рапин, Александр Иванович Федюшин 55-59
До проблеми методики розрахунку вартості години вільного часу PDF
Микола Анатолійович Нефьодов, Наталія Василівна Птиця 60-64
Визначення ефективності систем діагностування в теорії транспортної діагностики PDF (Русский)
А. Н. Горяинов 64-70

Технології конструкційних матеріалів та машинобудування

Затвердіння відливок із сплаву АК5М при комплексному впливі на розплав PDF (Русский)
Вадим Юрьевич Селиверстов, Юрий Валериевич Доценко 3-8
Знос і стійкість примусово обертаються чашкових різців при обробці валкових калібрів PDF (Русский)
Леонид Дмитриевич Мелконов 8-12
Аналіз впливу конструктивно-технологічних факторів на кінетику формування зварного мікроз'єднання PDF (Русский)
Игорь Шакирович Невлюдов, Игорь Станиславович Хатнюк 13-17

Технології органічних і неорганічних речовин та екологія

Комплексний підхід до оцінки екологічного ризику для здоров'я населення при впливі викидів паливно-енергетичного комплексу України PDF (Русский)
Григорий Дмитриевич Коваленко, Анна Владимировна Хабарова 71-79
Дослідження впливу електрокінетичного потенціалу частинок на процеси електроокислення PDF (Русский)
В. В. Березуцкий, Н. Л. Березуцкая 80-84
Оцінка ефективності аніонітів в маловідходних процесах очищення води від нітратів PDF
Микола Дмитрович Гомеля, Олена Володимирівна Голтвяницька, Тетяна Олександрівна Шаблій 84-90
Дослідження фізико-хімічних методів очищення миючих розчинів після миття автомобілів PDF (Русский)
Наталья Алексеевна Букатенко 90-100
Дослідження фракціонування пальмової олії PDF
Л. М. Кузнецова, П. Ф. Петік, І. М. Демидов, В. Ю. Папченко 100-104
Новий підхід до підвищення ефективності масовіддачі в роторному масообмінному апараті PDF
Д. О. Лазненко, С. В. Сидоренко, С. О. Конєв 104-108
Двосекційний біореактор з омиваним шаром для біологічної детоксикації метану і супутніх йому речовин (H2S, SO2 та HN3) в газоподібних викидах з каналізаційних мереж м. Харкова та його експлуатація PDF (Русский)
В. А. Юрченко, А. Ю. Бахарева 108-113
Теоретичні принципи отримання щільноспеченої кераміки за умов енергоощадної термообробки
Олена Юріївна Федоренко 113-117

Енергозберігаючі технології та обладнання

Вплив температурних параметрів діода на енергетичні характеристики імпульсного діодного генератора PDF (Русский)
А. В. Козак 144-147
Визначення оптимальної висоти функціональної ємності НВЧ-сушарки PDF (Русский)
Микола Михайлович Цуркан, Володимир Олексійович Потапов 148-152
Вплив пасивного управління обтіканням у дворядних компресорних решітках на основні показники їх роботи PDF
Юрій Матвійович Терещенко, Іван Олексійович Ластівка 152-160
Порівняльний аналіз ефективності розрядних і світлодіодних джерел світла в установках зовнішнього освітлення PDF
Олексій Олександрович Сіробаба, Зеновій Ярославович Монастирський, Станіслав Степанович Овчинников 161-165

Фундаментальні аспекти сучасних технологій

Застосування нових видів сировини у функціональних продуктах харчування PDF
О. В. Жулінська 118-122
Розрахунок ефективного коефіцієнта в'язкості кріо - консервуючого середовища з біологічними об'єктами PDF (Русский)
Н. П. Кунденко 122-127

Безпека життєдіяльності

Охорона праці при виробництві конструкцій з кольорових металів і сплавів PDF
О. Г. Биковський, М. І. Лазуткін 128-136
Як навчаємо - так і діємо! (формування практичних навичок БЖД в процесі навчання) PDF (Русский)
В. Н. Чернета 136-143