№ 9 (2012)

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Зміст

Технології конструкційних матеріалів та машинобудування

Формування структури середньозернистого твердого сплаву ВК11 за температури існування рідкої фази PDF
Микола Олександрович Юрчук, Ірина Миколаївна Діордіца 3-10
Чисельний аналіз нелінійних коливань лопаті вітрового енергетичної установки PDF (Русский)
Н. В. Ширяева, К. В. Аврамов, Д. В. Бреславський, О. С. Галас 10-16
Визначення областей стійкості аналогового електропневматичного перетворювача в просторі його конструктивних параметрів PDF
Г. А. Крутиков, М. Г. Стрижак 16-21
Особливості оцінки ефективності одержання виливків способом лиття під високим тиском PDF (Русский)
Ю. В. Доценко, В. Ю. Селиверстов, В. В. Мацийчук, С. В. Малых 21-29
Використання методу планування експериментів при оптимізації процесу мікромонтажа багатошарових конструкцій гнучких комутаційних структур PDF (Русский)
Игорь Шакирович Невлюдов, Максим Анатольевич Проценко, Игорь Станиславович Хатнюк, Любомир Сергеевич Федосеев 30-35

Інформаційні технології та системи управління

Динаміка формування цілей управління процесами функціонування складних систем в просторі ситуацій PDF (Русский)
Валентин Иванович Чимшир 36-40
Вплив флуктуацій крутизни на інформаційний параметр сигналу синхронізованого автогенератора PDF
Володимир Васильович Рапін, Олександр Іванович Федюшин 40-44
Методи моніторингу технологічного обладнання при виробництві радіоелектронних засобів PDF (Русский)
Игорь Шакирович Невлюдов, Анатолий Александрович Андрусевич, Ирина Владимировна Жарикова 44-52
Синтез математичної моделі діагностики первинної відкритокутової глаукоми PDF (Русский)
Елена Владимировна Высоцкая, Анна Николаевна Страшненко, Сергей Александрович Синенко, Юрий Альбертович Демин 52-58
Оцінка параметрів надійності багатоканальних сегментів складних інформаційних систем PDF (Русский)
Н. В. Захарченко, Д. Ю. Ильин, С. В. Хомич, Ж. А. Торк 58-62
Аналіз алгоритмів автоматичного анотування тексту на підставі семантичного представлення PDF (Русский)
Екатерина Александровна Гридина 62-65

Енергозберігаючі технології та обладнання

Підвищення енергетичної ефективності оборотного водопостачання системи золовидалення теплових електростанцій PDF (Русский)
Валерий Степанович Бойко, Ирина Николаевна Сотник, Николай Иванович Сотник 66-75
Застосування нейромережних моделей для прогнозування інтенсивності теплообміну в насадці регенеративного повітронагрівача скловарної печі PDF (Русский)
А. В. Кошельник, В. М. Кошельник, А. А. Мигура 75-81

Фундаментальні аспекти сучасних технологій

Термічна стабільність структури і властивостей вакуумних конденсатів FE і FE-W PDF (Русский)
А. Е. Бармин 82-87
Фізико-хімічні основи застосування плівок і покриттів PDF
А. В. Писарєв, С. А. Тузіков, А. Ф. Лазутський, В. О. Табуненко 87-90
Алгоритм розрахунку дифузного потоку до поверхні сфероїда, моделює спермій PDF (Русский)
Н. П. Кунденко, А. Д. Черенков 91-95
Застосування кореляційного аналізу для прогнозних оцінок вихідних характеристик кремнієвих монокристалічних фотоперетворювачів PDF (Русский)
Андрей Витальевич Фролов 95-100

Технології органічних і неорганічних речовин та екологія

Особливості підготовки поверхні металу при отриманні склокристалічних покриттів по титану для кісткового ендопротезування PDF
О. В. Саввова, Г. М. Шадріна 101-105
Вплив оксиду цинку на тклр кальційсилікофосфатних стекол PDF
О. В. Саввова, О. В. Бабіч, Г. М. Шадріна, Д. Ю. Шемет 109-113
Дослідження впливу концентраціїї початкового сусла на утворення побічних продуктів бродіння в технології високогустинного пивоваріння PDF
М. Л. Тонюк, О. О. Варанкіна 105-109
Оцінка еколого-економічного збитку, що заподіюється промисловими газоподібними викидами формальдегіду PDF (Русский)
В. А. Юрченко, А. Ю. Бахарева 113-118
Про формування регіональних пріоритетів у вирішенні проблем поводження з твердими побутовими відходами PDF (Русский)
Олексій Михайлович Коваленко 118-123
Нові підходи до моніторингу довкілля буковинських Карпат PDF
В. Д. Солодкий, Ю. Г. Масікевич, В. Ф. Моісеєв, І. В. Пітак 123-127
Підвищення ефективності очищення рідин в гідродинамічному очиснику з плоским каналом PDF (Русский)
Виктор Григорьевич Чебан, Александр Аркадиевич Бревнов 127-134
Дослідження співвідношень розмірів перерізів в направляють потік перегородках і витрат водного середовища в проточному електрокоагуляторі PDF (Русский)
Л. Л. Товажнянский, В. В. Березуцкий 135-138
Вплив мобільного зв’язку на організм людини PDF
І. О. Мезенцева, В. В. Горбенко, І. М. Любченко, С. В. Котлярова 138-141
Результати досліджень розподілу забруднюючих речовин в миючих розчинах після миття автомобілів PDF (Русский)
Н. А. Букатенко 141-145
Еколого–економічна ефективність водоохоронних заходів при впровадженні флотації на гірничо-збагачувальному комбінаті PDF
Ганна Валеріївна Василенко 145-152