№ 2 (2019): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

NTU "KhPI" Bulletin: Series "New Solutions in Modern Technologies"
Опубліковано: 2019-11-23

Весь випуск

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів

Інформаційні технології та системи управління