№ 3(5) (2020): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Bulletin of the NTU"KhPI". Series: New Solutions in Modern Technology

Опубліковано: 2020-10-16

Весь випуск

Інформаційні технології та системи управління

Хімічні та харчові технології, екологія

Електрофізичні технології, ЕМС та блискавкозахист