№ 4(18) (2023): Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Bulletin of the NTU"KhPI". Series: New Solutions in Modern Technology

Опубліковано: 2023-12-24

Весь випуск

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів

Хімічні та харчові технології

Електрофізичні технології, ЕМС та блискавкозахист