№ 7 (2014)

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" ISSN: 2079-5459

Зміст

Технології конструкційних матеріалів та машинобудування

Кабельний кран нової конструкції PDF
О. B. Григоров, А. О. Окунь 3-6
Инженерные и информационные аспекты решения задачи о передвижении кранов мостового типа в среде MS EXCEL PDF (Русский)
О. В. Степочкина, О. В. Григоров 6-12
Закономірності функціонування системи дрібносерійної зборки складних машинобудівних виробів PDF
А. О. Скоркін, О. Л. Кондратюк 12-16
Пристрій для оцінювання напружено-деформованого стану компоновок низу бурильної колони PDF
A. Р. Юрич 16-20
Распределение контактных давлений при контакте тел конеч- ных размеров по поверхностям близкой формы при варьировании контактных площадок PDF (Русский)
Н. Б. Скрипченко 20-25
Малогабаритні розчинозмішувальні установки PDF
А. В. Васильев, C. В. Попов 25-29
Підвищення ефективності стрічкового шліфування PDF
C. В. Попов, О. С. Костенко, А. В. Васильєв 29-34
Дослідження сталі JIS G3458 STPA22 після тривалої експлуатації PDF
Ю. М. Штонда, Л. В. Карпюк, В. В. Іванченко, С. А. Ревенко, О. Г. Архипов 34-37
Рациональные температуры при шлифовании некоторых наплавленных и напыленных на рабочие поверхности деталей сталей, сплавов и химических соединений PDF (Русский)
Т. В. Чумаченко, Н. Н. Клименко, В. Г. Лебедев 37-41

Інформаційні технології та системи управління

Управление качеством в литейном производстве: технологические аспекты в выборе оптимальных стратегий технического перевооружения PDF (Русский)
Д. А. Дёмин 42-52
Реализация задач удаленных издательских систем с помощью системы управления виртуализацией ovirt PDF (Русский)
И. В. Левыкин, Е. С. Андронова 52-56
Сравнительный анализ международной законодательной базы в сфере защиты персональных данных PDF (Русский)
О. Г. Король, В. В. Огурцов, С. П. Евсеев 56-63
Разработка имитационной модели технологического производства с использованием средства Arena PDF (Русский)
И. В. Мазур, И. В. Левыкин 63-67
Аналіз інноваційної сфери України та характеристика основних проблем її розвитку PDF
Т. І. Білянкіна 67-71
Модель выбора оборудования проектного офиса в условиях нечеткой информации PDF (Русский)
А. .С. Кононыхин, Ю. .А. Петренко, Л. .И. Нефёдов 71-76
Про мажоранти зростання аналітичних в проколеній площині функцій PDF
Г. В. Івасик, І. П. Кшановський 76-84
Выбор методологии разработки программного обеспечения для страховой компании PDF (Русский)
В. А. Айвазов, Е. П. Павленко, И. А. Криворотенко 84-88
Моделирование функционирования транспортной сети после изменения ее параметров PDF (Русский)
А. О. Лобашов 88-92
Теоретичні властивості капсульовваних модельних систем на основі NаKMЦ PDF
О. Ю. Нагорний 92-97
Концепція розвитку транспортної схеми м. Чугуєва PDF
І. Е. Линник, Ю. В. Никитенко, А. М. Сосіпатров 97-103
Методи та алгоритми застосування УАК при побудові реактивних систем захисту інформації PDF
М. І. Огурцов, В. В. Поліновський 103-110
Оценка структурно-функциональной значимости элементов в информационных системах экологического мониторинга PDF (Русский)
Ю. В. Доронина, В. О. Рябовая 111-115

Технології органічних і неорганічних речовин та екологія

Холестерол як біологічно активний компонент жирів тваринного походження PDF
А. П. Бєлінська, І. В. Лисова, І. Г. Радзієвська, Т. О. Овсяннікова, О. П. Мельник 116-120
Щодо питання розкладання хлориду амонію в реакторі-змішувачі відділення дистиляції содового виробництва PDF
О. В. Шестопалов, Д. В. Філоненко 120-126
Спосіб отримання 4-амінобензойної кислоти –напівпродукту для синтезу анестезуючих препаратів PDF
А. Г. Галстян 126-130
Раціональні умови кристалізації воскоподібних речовин із соняшникової олії PDF
Ф. Ф. Гладкий, А. О. Нетреба 130-136
Загрязнение атмосферы городов газообразными выбросами из канализационных сетей PDF (Русский)
Е. А. Семенов, А. .Ю. Бахарева 136-141
Безобжиговые муллитокорундовые огнеупоры на фосфатных связках PDF (Русский)
О. Я. Питак, Я. Н. Питак, Ю. В. Харыбина 141-146
Кінетика капсулювання гранульованих мінеральних добрив органічною оболонкою PDF
Р. О. Острога 146-151
Гармонізація взаємодії в системі «оператор – машина – середовище» PDF
О. .В. Кулик, Є. .Я. Прасолов 152-157
Исследование влияния кавитационной обработки на качественные показатели водомазутных эмульсий PDF (Русский)
И. О. Лаврова, Валид. Саид Аммар 157-162
Усовершенствование нормативного обеспечения процесса получения экзотермических смесей для горячего ремонта огнеупорных футеровок PDF (Русский)
Я. Н. Гончаренко, О. Б. Скородумова, Т. Б. Гонтар 162-166
Кінетичні дослідження та моделі отримання азотовмісних похідних жирних кислот як перспективних інгібіторів корозії для розробки нафтогазо- вих родовищ PDF
К. М. Діхтенко 166-171
Визначення показників якості продуктів фракціювання соняшникової олії насиченого типу PDF
О. А. Литвиненко, К. В. Куниця, І. В. Левчук, Ф. Ф. Гладкий, В. А. Кіщенко 171-176
Щодо кінетики і термодинаміки взаємодії інгібованої соляної кислоти зі сталлю свердловинного обладнання PDF
Д. О. Дегтярьов, А. П. Мельник 176-180

Технології та обладнання харчових виробництв

Дослідження впливу норми внесення кориці на органолептичні показники якості напоїв бродіння спеціального типу PDF
О. О. Варанкіна, М. Л. Тонюк, А. Н. Косс 181-184
Формирование пористости сушенного мяса говядины при СТП-сушке PDF (Русский)
О. Ю. Гриценко, А. Е. Максименко, А. В. Немирич, В. В. Евлаш 185-189
Хранимоспособность молочных гидролизованных сгущенных консервов с сахаром PDF (Русский)
А. В. Коваленко, Е. Д. Калинина 189-195

Фундаментальні аспекти сучасних технологій

Математическое моделирование нелинейного теплопереноса в слоисто-неоднородных системах PDF (Русский)
И. Р. Венгеров, А. П. Слесаренко 196-201
Термография дефектных структур при циклической активации уп- ругими напряжениями PDF (Русский)
В. В. Литвиненко, В. Ф. Клепиков, Е. М. Прохоренко, В. В. Брюховецкий, Н. И. Базалеев 201-207
Вероятность взрывов газовоздушной смеси в газифицированной квартире из-за аварий на газораспределительном пункте PDF (Русский)
И. И. Москвина 207-211
Влияние переменной жесткости связей на характер динамических процессов в виброударных системах: модели и численные результаты PDF (Русский)
Ю. В. Костенко 212-216