№ 32(1254) (2017): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

NTU "KhPI" Bulletin: Series "New Solutions in Modern Technologies"
Опубліковано: 2017-11-06

Весь випуск

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів

Хімічні та харчові технології, екологія