№ 53(1274) (2017): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

NTU "KhPI" Bulletin: Series "New Solutions in Modern Technologies"
Опубліковано: 2017-12-28

Весь випуск

Хімічні та харчові технології, екологія