№ 5(1330) (2019)

Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

NTU "KhPI" Bulletin: Series "New Solutions in Modern Technologies"

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів

Методика теплового розрахунку теплоутилізатора з щільним шаром гранульованого матеріалу PDF (Русский)
Irina Boshkova, Natalya Volgusheva, Antonina Solodka, Leonid Boshkov 3-9
Моделювання напружено-деформованого стану роз'ємного з'єднання в деталях з армованих композиційних матеріалів методом СЕА PDF
Andriy Dovgopolov, Sergiy Nekrasov, Dmytro Zhyhylii 10-16
Дослідження на моделях стійкості порід покрівлі вугільного пласта при дії динамічних навантажень PDF (Русский)
Igor Iordanov, Yuliia Simonova, Andriy Petrenko, Anton Polozhiy, Serhii Podkopaiev, Vitaliy Dovgal, Anton Korol 17-26
Аналіз нормативних документів щодо забезпечення ефективної роботи насосних установок магістральних нафтопроводів PDF
Viktoria Kniazieva, Gennady Kanyuk, Andrey Mezerya, Alexander Andreev 27-33
Аналіз конструктивних особливостей причіпних та напівпричіпних цистерн у складі машинно-тракторного агрегату PDF
Andriy Kozhushko 34-40
Вплив розміщення елементів конструкції на формування технологічних пошкоджень виливка PDF (English)
Jaroslav Kusyj, Volodymyr Topilnytskyy 41-47
Про застосування імпульсної подачі робочого середовища в системи водопостачання PDF (Русский)
Fedor Lukhtura, Marina Medvedieva 48-57
Система моніторингу та діагностики енергетичної ефективності теплонасосної установки PDF
Victoria Tarasova, Mikhail Kuznetsov, Dionis Kharlampidi 58-69
Методика оцінювання шкідливих чинників, які впливають на здоров’я робітників машинобудівного підприємства PDF
Olena Cherniak, Roman Trishch, Andriy Denysenko 70-76
Оцінка надійності та критерії підвищення якості вставного породоруйнівного оснащення тришарошкових бурових доліт для буріння особливо міцних порід PDF
Roman Yashkym, Andrey Slipchuk 77-85

Інформаційні технології та системи управління

Алгоритм пошуку стійких відповідностей пар ключових точок на зображеннях та картах глибини PDF (Русский)
Andrey Dashkevich, Darya Vorontsova, Nikita Skorobogatko 86-90
Automated testing of web applications with multilevel architecture PDF
Galyna Kodola, Natalia Volynets, Inna Serbulova 91-100
Моделювання процесів навантаженої реконструкції мережі придорожніх вагових комплексів PDF
Iraid Stanovska, Maksym Gerganov, Ivan Huriev 101-108

Хімічні та харчові технології, екологія

Дослідження впливу технологічних параметрів на вихід ціаністого водню PDF (Русский)
Svetlana Avina, Gregorii Gryn 109-114
Технології інженерії поверхонь деталей силових установок автомобільної та бронетанкової техніки PDF
Ann Karakurkchi, Mykola Sakhnenko, Maryna Ved’, Ruslan Kaidalov, Oleksandr Shapoval 115-123
Боротьба з промисловим пилом при виробництві цементу як фактор суттєвого зниження негативного впливу цементних заводів на довкілля PDF
Svetlana Krivileva, Vlada Vlasenko, Darina Tsvirkun 124-131
Трансестерифікація тригліцеридів етанолом у оксидів металів PDF
Yurii Melnyk, Roman Starchevskyi, Stepan Melnyk 132-138
Отримання окислювачів з використанням фізичних полів PDF
Vladimir Mihaylenko, Olga Lukianova, Zina Gil 139-144
Вплив продуктів переробки амаранту і чіа на якість хліба PDF
Svitlana Mykolenko, Lubov Tsaruk, Yuriy Chursinov 145-151
Використання конопляної олії у технології майонезу PDF
Nataliia Sova, Maryna Lutsenko, Alevtyna Lobanova, Nina Hrekova 152-159
М’ясомісткі комбіновані продукти з м’ясом качки та сріблястого карася PDF
Vasyl Tischenko, Nataliia Bozhko, Vasyl Pasichnyi 160-168
Сорбція міді й нікелю фосфорильованими сорбентами в статичних умовах PDF (Русский)
Oleksandr Khokhotva, Karina Maslyanka 169-174
Вплив харчової добавки “магнетофуд” на структурно-механічні властивості формового желейного мармеладу з різними структуроутворювачами PDF (English)
Iryna Tsykhanovska, Viktoriia Yevlash, Barna Khamitova, Klara Urazbaieva, Oleksandr Aleksandrov, Nataliia Kaida 175-186
Розробка композиційних полімерних матричних таблеток із заданим часом вивільнення ізосорбіду динітрату методом математичного моделювання PDF
Alexandr Chornyi, Serhii Kondratov, Dmitriy Oleynikov, Roman Savyak 187-196
Дослідження впливу інгредієнтів на електрофізичні властивості наномодифікованих пожежобезпечних полімерних композицій з дигідратами оксиду магнію PDF
Olena Chulieieva, Volodymyr Zolotaryov 197-203
Вплив протеази мікробіологічного походження на функціонально-технологічні характеристики фаршів на основі різних видів м’ясної сировини PDF
Dmytro Shvedyuk, Vasyl Pasichnyi 204-209

Електрофізичні технології, ЕМС та блискавкозахист

Вивчення деяких закономiрностей руйнування полiмерних плiвкових дiелектрикiв пiд впливом електричного поля в умовах обмеження часткових розрядiв PDF
Antonina Maliushevska, Serhij Toporov, Oleksiy Dmytrishyn 210-215