№ 46 (2010)

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" ISSN: 2079-5459

Зміст

Статті

Метод ідентифікації харчових добавок (підсолоджувачів) з метою виявлення фальсифікації продукції PDF
М. М. Микийчук, Б. Ю. Гриневич, Т. З. Бубела, П. Г. Столярчук 3-7
Організація збереження, перероблення та утилізації нафтових шламів, нафтових емульсій та відпрацьованих олив PDF
Р. І. Байцар, В. І. Степник 7-11
Обеспечение качества эксплуатационных характеристик тепловых машин при использовании пленочных термопреобразователей PDF (Русский)
Б. П. Яцишин, А. Г. Миколайчук, А. С. Байцар 12-15
Конкурентоспособность преподавателей как основа обеспечения качества образования PDF (Русский)
М. Н. Стригунова, А. Н. Бакулина 15-19
Переналаживаемые приспособления для обработки малогабаритних деталей PDF (Русский)
А. С. Кобзев, В. Н. Белик, А. Я. Мовшович 20-25
Стимулювання творчо-пізнавальної активності студентів до вирішення індивідуальних завдань з курсу “основи ергономіки” PDF
Т. М. Борисова 25-29
Повышение качества массивных отливок с рабочим слоем из среднехромистого чугуна типа NIHARD 4 PDF (Русский)
В. М. Власовец 29-36
Восстановление деталей полиграфического оборудования методом газоплазменного нанесения порошковых материалов PDF (Русский)
А. С. Гордеев, А. Г. Басова 36-41
Організаційно-педагогічна модель формування професійної компетентності майбутніх автослюсарів в центрах професійно-технічної освіти PDF
О. В. Дубініна 41-46
Дослідження товарознавчих показників якості дієтичних добавок антианеіуіічного спрямування при зберіганні PDF
В. О. Акмен, В. В. Євлаш, Л. О. Чуйко 46-50
Принципи формування класифікатора конструкцій одягу з метою використання в сучасних САПР PDF
М. Л. Рябчиков, В. В. Залкінд 50-54
Система факторов, влияющая на качество продукции литейного производства PDF (Русский)
В. А. Залога, О. Д. Дынник, А. В. Ивченко 54-58
Дослідження вимог нормативних документів щодо якості атмосферного повітря в Україні та країнах ЄС PDF
В. М. Хярм, Н. М. Удод, О. В. Івченко, В. О. Залога 58-63
Вибродиагностика ГПА на КС «ЗЕНЬКОВ» PDF (Русский)
М. В. Олянич, Е. А. Прокопенко, Е. А. Игуменцев 63-67
Ідентифікація процесу конденсації та кристалізації компонентів природного газу PDF
О. Л. Швейкін, Е. Г. Чернов, Є. О. Ігуменцев 67-70
Основные направления повышения показателей качества электрогидравлических систем автоматического регулирования производительности турбокомпрессорных агрегатов доменных печей PDF (Русский)
Г. И. Канюк, И. К. Кириченко, М. А. Попов 70-74
Тепловое загрязнение земли – прогноз сбывается PDF (Русский)
В. Н. Клименко, А. А. Касаткин 75-82
Модель, системный анализ и выполнение процесса реализации заказов PDF (Русский)
А. И. Ковалев 82-89
Оценка чувствительности измерителя контактной разности потенциалов PDF (Русский)
А. М. Шкилько, В. М. Комолов, И. В. Компанеец 89-94
О расчете сил, действующих при нарезании резьбы метчиками PDF (Русский)
Ю. И. Сычов, О. Л. Кондратюк, А. О. Скоркин 94-98
Оптимальное планирование эксперимента при исследовании технологического процесса приготовления попкорна в микроволновой печи PDF (Русский)
Е. М. Костенко, Н. Д. Кошевой 99-102
Функция плотности распределения годности размеров PDF (Русский)
А. В. Куприянов 103-107
Концептуальна модель системи управління якістю науково-дослідних установ PDF
І. В. Лазько 107-114
Участь громадськості в управлінні розвитком освіти PDF
Н. .И. Лисовая 114-119
Производственный травматизм и меры его предупреждения PDF (Русский)
Ю. С. Лукьянова 119-122
Контроль твердості питної води за електричними параметрами PDF
Є. В. Походило, Н. В. Мартинович 122-125
Аналіз методів зниження рівня низькочастотної вібрації на робочому місці оператора мобільних сільськогосподарських машин PDF
В. М. Кісь, О. О. Жиліна, В. М. Лук'яненко 125-129
Прогнозирование качества подготовки специалистов в ВУЗЕ с использованием нечетких гибридных нейронных сетей PDF (Русский)
М. С. Мазорчук, В. С. Добряк 129-134
Методы экспериментального оценивания показателей качества образовательного процесса PDF (Русский)
Е. С. Малышкина, А. Б. Егоров, М. С. Костенко 134-141
Влияние факторов природной среды на функциональное состояние человека-оператора PDF (Русский)
Г. В. Мигаль, О. Ф. Протасенко 141-146
Роль факторів навколишнього середовища в формуванні порушень психічного здоров’я у дітей PDF
Е. А. Михайлова, Д. В. Локошко, Т. Ю. Проскуріна 146-150
Обоснование законов распределения ведущих размерных признаков для совершенствования антропологической стандартизации PDF (Русский)
Н. Л. Рябчиков, Е. Ю. Мураховская 150-154
Формування споживних властивостей модифікованих деревопохідних матеріалів PDF
Я. П. Скоробогатий, Н. І. Доманцевич, Л. В. Рик 154-157
Реформування національної системи технічного регулювання на прикладі промислових підприємств, що виробляють засоби захисту працюючих (ЗІЗ) PDF
М. В. Рич 157-166
Вимірювання експлуатаційних параметрів безпеки електроінсталяцій PDF
Ю. І. Рудик 166-170
Теоретичні основи судової екологічної експертизи PDF
В. В. Сабадаш 170-175
Застосування судово-ергономічної експертизи при дослідження порушень вимог законодавства про охорону праці в системах “людина – техніка –середовище” PDF
В. В. Сабадаш 175-179
Электромагнитная обстановка в компьютерных классах, ее контроль и методы нормализации PDF (Русский)
В. Д. Сахацкий 180-184
Влияние материала деталей на прочность соединений с натягом, собранными тепловым методом с различными покрытиями PDF (Русский)
А. А. Святуха 184-188
Управление качеством диагностики и прогнозирования ресурса оборудования АЭС PDF (Русский)
В. М. Чижикова, Р. М. Трищ, С. М. Полищук 188-194
Наука і технологія як засіб екологічної безпеки PDF
А. Ю. Кукурудза, І. В. Цихановська, Л. І. Юрченко 194-202
Методика оцінки якості виробів із вторинних полімерів PDF
М. М. Мартинюк, Б. П. Яцишин, М. П. Солоп 202-205
Менеджмент качества в призме постклассических представлений PDF (Русский)
С. Ф. Сергеев 205-209
Алюминиевые сплавы и альтернативные материалы для поршней PDF (Русский)
С. Б. Таран, О. В. Акимов, А. П. Марченко 209-212
Разработка способа термообработки гильз цилиндров PDF (Русский)
М. В. Марченко, Н. Г. Поздняков, Т. С. Скобло 212-216
Оптимізація параметрів професійного відбору персоналу дослідних лабораторій PDF
Р. І. Байцар, Л. І. Сопільник, М. М. Сколоздра 216-221
Оценка профессиональных рисков PDF (Русский)
С. А. Сокуренко 221-225
Особенности пуска и самозапуска электродвигателей собственных нужд атомных электростанций PDF (Русский)
В. В. Шевченко 226-234
Порівняльний аналіз енергетичних параметрів генераторів, які використовуються у вітроенергетичних установках PDF
Є. О. Занихайло, В. В. Шевченко 234-241
Nuclear power plants as the balancing source in fulfillment of energy requirements – forecast up to 2030 PDF (English)
N. Iwaszczuk, Solińska Solińska.Mieczysławа Mieczysławа 241-247
Концептуальные подходы в управлении организационными изменениями на предприятии PDF (Русский)
Б. Б. Стелюк 247-252
Анализ способа упрочнения деталей микродуговым оксидированием PDF (Русский)
А. М. Шкилько, В. В. Тихоненко 252-257
Размерный расчет сборочных размерных цепей при соединении деталей нагревом PDF (Русский)
О. С. Черкашина, Р. М. Трищ 257-261
Об особенностях метрологического обеспечения при измерении параметров электротехнического оборудования АЭС, характеризующих степень его старения PDF (Русский)
Р. М. Трищ, М. П. Гиря, Л. М. Штабский 261-267
Условия образования стружки при срезании корнеплода сахарной свеклы свеклорезными ножами PDF (Русский)
И. А. Фабричникова, В. В. Коломиец 267-272
Межлабораторные сравнительные испытания –инструмент экспериментального подтверждения технической компетентности лабораторий PDF (Русский)
Е. С. Федорович, В. М. Самсонкин 272-276
Визначення потенційних ризиків технології бісквітного випеченого напівфабрикату з додаванням дієтичних добавок PDF
К. В. Свідло, С. О. Хадєєва 276-283
К вопросу о точности обработки поверхности осевым режущим инструментом PDF (Русский)
А. С. Гордеев, О. В. Чернякова 283-288
Управление функциональным состоянием субъекта труда как основа обеспечения безопасности профессиональной деятельности PDF (Русский)
И. А. Филенко, В. Г. Иванов, С. В. Иванов 288-295
Практичні аспекти впровадження стандартів ISO серії 9000 та проблеми, що виникають при сертифікації систем якості PDF
М. А. Чернеча 295-303
Методика количественной оценки электробезопасности PDF (Русский)
С. В. Иванов, В. Г. Иванов 303-308